شما برای ملحق شدن دعوت شده اید

جلسه هیات امنای موسسه آموزش عالی شاندیز


و
واحد فناوری و اطلاعات (مالک)

موارد ضبط شده اتاق


نام تصاویر کوچک طول کاربران حالت نمایش قالب ها
No Public Recordings