شما برای ملحق شدن دعوت شده اید

جلسه کمیته پشتیبانی منطقه ۹


م
محمد صبوحی ( کارشناس واحد فناوری) (مالک)

موارد ضبط شده اتاق


نام تصاویر کوچک طول کاربران حالت نمایش قالب ها
جلسه کمیته پشتیبانی منطقه ۹
ضبط شده در
2 h 9 min 4 ارائه