شما برای ملحق شدن دعوت شده اید

 وبینار تخصصی مفهوم امنیت انسانی در جهان مدرن 


م
محمد صبوحی ( کارشناس واحد فناوری) (مالک)

موارد ضبط شده اتاق


نام تصاویر کوچک طول کاربران حالت نمایش قالب ها
 وبینار تخصصی مفهوم امنیت انسانی در جهان مدرن 
ضبط شده در
56 min 77 ارائه